Marasca Care

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแอคชั่นง่ายๆ ตั้งแต่การลดขยะ ประหยัดพลังงาน และตอบแทนชุมชน

Giving back

Marasca Care คือความมุ่งมั่นของเราในการเชื่อมต่อและตอบแทนชุมชนรอบตัวเราที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ละที่ตั้งของ Marasca ทีมงานจะทำงานร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นที่ต้องการความช่วยเหลือ เรามุ่งที่จะพัฒนา ดำเนินการโรงแรมและรีสอร์ทที่รวบรวมคนที่มีความคิดคล้ายกัน และต้องการขยายการต้อนรับที่มีความเอาใจใส่ ไปยังเพื่อนบ้านของเรา เช่นเดียวกับที่เราให้กับผู้เข้าพัก พนักงาน และผู้ร่วมงานของเรา

ภารกิจหลักของ Marasca Care คือการปรับปรุงชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้น ผ่านงานอาสาสมัคร การระดมทุน และสนับสนุนการเงินแก่องค์กรที่เราพันธมิตรด้วย ทุกองค์ประกอบในธุรกิจของเรามุ่งเน้นการดำเนินการทางสังคมในเชิงบวก ในขณะเดียวกันนำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ย่านที่เราอาศัยอยู่

Marasca Care ยังมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายที่เป็นมิตรกับโลก เช่นการลดขยะและพลาสติกด้วยการรีฟิล และใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ ยิ่งไปกว่านั้น เราสนับสนุนให้ความเขียวขจี อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้ความธรรมชาติถูกแตะต้องน้อยที่สุด

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของ Marasca Care เมื่อเข้าพักกับเรา ที่จะ #RediscoverYou ค้นพบตัวเองพร้อมกับตอบแทนกลับให้ผู้อื่น

MR- (143 of 218)
MR- (131 of 218)

Marasca ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • Marasca KhaoYai
    • โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่
    • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • Marasca Koh Samui
    • พบกันเร็วๆนี้