Marasca Care

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแอคชั่นง่ายๆ ตั้งแต่การลดขยะ ประหยัดพลังงาน และตอบแทนชุมชน

Giving back

Marasca Care คือความมุ่งมั่นของเราในการเชื่อมต่อและตอบแทนชุมชนรอบตัวเราที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ละที่ตั้งของ Marasca ทีมงานจะทำงานร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นที่ต้องการความช่วยเหลือ เรามุ่งที่จะพัฒนา ดำเนินการโรงแรมและรีสอร์ทที่รวบรวมคนที่มีความคิดคล้ายกัน และต้องการขยายการต้อนรับที่มีความเอาใจใส่ ไปยังเพื่อนบ้านของเรา เช่นเดียวกับที่เราให้กับผู้เข้าพัก พนักงาน และผู้ร่วมงานของเรา

ภารกิจหลักของ Marasca Care คือการปรับปรุงชุมชนโดยรอบให้ดีขึ้น ผ่านงานอาสาสมัคร การระดมทุน และสนับสนุนการเงินแก่องค์กรที่เราพันธมิตรด้วย ทุกองค์ประกอบในธุรกิจของเรามุ่งเน้นการดำเนินการทางสังคมในเชิงบวก ในขณะเดียวกันนำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ย่านที่เราอาศัยอยู่

Marasca Care ยังมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายที่เป็นมิตรกับโลก เช่นการลดขยะและพลาสติกด้วยการรีฟิล และใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ ยิ่งไปกว่านั้น เราสนับสนุนให้ความเขียวขจี อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้ความธรรมชาติถูกแตะต้องน้อยที่สุด

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของ Marasca Care เมื่อเข้าพักกับเรา ที่จะ #RediscoverYou ค้นพบตัวเองพร้อมกับตอบแทนกลับให้ผู้อื่น


________________________________________________________________________________________________________________________________


โครงการริเริ่มการสร้างสรรค์สังคม

เราเชื่อในพลังของชุมชนและความรับผิดชอบในการตอบแทน ดังนั้นเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในชีวิตของคนรอบข้างเราผ่านโครงการและความร่วมมือที่ทุ่มเท ความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าหลักของเราในเรื่องความเห็นอกเห็นใจ การเสริมพลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตและความสำเร็จของเราจะถูกแบ่งปันกับท้องถิ่นของเรา

Marasca Care
Khao Yai, Thailand
อนาคตที่สดใส มอบให้กับน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่
Marasca Care
Samui, Thailand
เติมพลังสานความฝัน มอบให้กับน้องๆโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข

Marasca Care