REDISCOVER YOU

REDISCOVER YOU

  • ผู้ใหญ่
    2
  • เด็ก
    0

Our Locations

เขาใหญ่
เขาใหญ่
โอบล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงาม พืชพรรณเขียวชอุ่ม ฟาร์ม และโรงบ่มไวน์ เขาใหญ่เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก สถานที่พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ยอดนิยมสำหรับนักเดินทางในเมือง ใช้เวลาขับรถเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ
สำรวจ
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย ชื่อสมุยมีวิวัฒนาการมาจากคำว่า สโบย ซึ่งเป็นคำภาษาจีน แปลว่าที่หลบภัย ขึ้นชื่อจากชายหาดที่มีต้นปาล์มเรียงราย ต้นมะพร้าว และป่าฝนที่มีภูเขาหนาแน่น
ในไม่ช้า